Medewerker wil vaststellingsovereenkomst niet tekenen · Leggle

Bedenktijd ondertekenen vaststellingsovereenkomst

Zorg ervoor dat de werknemer voldoende tijd heeft om advies te kunnen krijgen op het eerste voorstel. Hier is minstens één of twee weken voor nodig. Er is een herroepingstermijn van één keer per half jaar, maar dit is geen reden om snel te ondertekenen. De totale duur van onderhandelen tot ondertekenen duurt meestal één tot vier weken.

Waarom een jurist inschakelen als werknemer?

 • Ontvang een hogere transitievergoeding
 • Haal een betere deal uit de onderhandelingen
 • De kosten kunnen meestal op je werkgever worden verhaald

Teken niet zomaar

Laat mij onderhandelen

Ben je werknemer en wil de overeenkomst niet zomaar tekenen? Dan heb je gelijk. Vraag altijd eerst advies aan een jurist, je werkgever betaalt daarvoor de kosten.

Werknemer niet akkoord met vaststellingsovereenkomst

Als de werknemer niet akkoord is met de vaststellingsovereenkomst, kan dit verschillende gevolgen hebben. Wanneer onderhandelen nergens toe leidt, wordt ofwel het dienstverband weer opgepakt of de werkgever start een ontslagprocedure. Bij het vroegere ontslagstelsel had de werkgever keuze uit twee ontslagroutes. Bij de kantonrechter een ontbindingsverzoek indienen of een ontslagvergunning bij het UWV verkrijgen. Sinds 1 juli 2015 bepaalt de ontslaggrond de route van het ontslag. Er zijn momenteel 8 ‘redelijke’ ontslaggronden:

 1. Ontslag om bedrijfseconomische redenen
 2. Langdurig arbeidsongeschikt (>2 jaar)
 3. Frequent verzuim met onaanvaardbare gevolgen
 4. Disfunctioneren van de werknemer
 5. Verwijtbaar handelen of nalaten werknemer
 6. Weigeren werk wegens gewetensbezwaar en aanpassing niet mogelijk
 7. Verstoorde arbeidsrelatie
 8. Andere omstandigheden die zorgen dat voortzetting niet mogelijk is.

Indien de werknemer niet akkoord is met de vaststellingsovereenkomst, gelden de volgende regels:

 1. Bij ontslaggrond 1 of 2 moet de werkgever toestemming vragen aan het UWV om de arbeidsovereenkomst te mogen opzeggen.
 2. Is er sprake van ontslaggrond 3 t/m 8 dan dient de werkgever een verzoek in te dienen bij de kantonrechter voor het ontbinden van de arbeidsovereenkomst.

Heeft onderhandelen met de werknemer zin?

De werknemer weigert het ontslag te tekenen. In de praktijk is bewezen dat, wanneer er goed naar elkaars wensen geluisterd wordt, dit kan leiden tot een goed samengestelde vaststellingsovereenkomst. Ieder onderwerp moet zorgvuldig worden behandeld. Dit voorkomt gezeur in de toekomst. Een expert in arbeidsrecht kan je assisteren met het schrijven van duidelijke formuleringen voor ieder aspect. Zo weet je zeker dat het goed zit.

Zorgt dat hij wel tekent

Een mediator helpt

Mediation is vaak de enige manier om te zorgen dat de medewerker de overeenkomst wel wil tekenen.

Vaststellingsovereenkomst laten controleren

Is na het onderhandelen de vaststellingsovereenkomst niet ondertekend? Als je werknemer weigert ontslag te tekenen en je komt hier gezamenlijk niet uit, kan hulp van buitenaf een uitkomst zijn. Schakel bijvoorbeeld een expert in die het document zorgvuldig voor je gaat nakijken en aanvullen of laat een mediator met je werknemer in gesprek gaan. Bij Leggle staan wij klaar om beide partijen te helpen in deze lastige situatie.

Jouw marktplaats voor juristen

De juiste expertise
Specialisten gecontroleerd door Leggle
Een vaste prijs
Niet goed, geld terug

hulp bij onterecht ontslag

Wat kun je zelf doen bij onterecht ontslag

 • Maak een dossier met daarin je arbeidsovereenkomst, verslagen van beoordelingen en andere stukken.
 • Laat de communicatie met je werkgever over aan een jurist, dat voorkomt escalatie.
 • Teken geen stukken zonder advies.

Zo helpen wij jou:

Wil je werkgever jou onterecht ontslaan? Teken dan nooit zomaar iets en laat je niet bang maken. Schakel altijd een jurist of advocaat in om je ontslag aan te vechten. Deze heb je bij Leggle zo gevonden. De juiste expertise, ervaring, prijs én het goede gevoel klik je in een paar minuten bij elkaar.

Lees hoe we jou kunnen helpen

Tips bij onterecht ontslag
 • Geef altijd aan dat je bereid bent te werken
 • Vraag om een schriftelijke toelichting van de ontslagredenen
 • Laat je niet bang maken