Mediation bij de vaststellingsovereenkomst · Leggle

Dit staat er in de vaststellingsovereenkomst

In een vaststellingsovereenkomst, ook wel beëindigingsovereenkomst genoemd,  leggen de werkgever en werknemer vast hoe zij uit elkaar gaan en welke afspraken hierover gemaakt zijn. De voorwaarden moeten zo compleet mogelijk worden beschreven in dit document. Denk aan zaken als je recht op een WW-uitkering, je ontslagvergoeding, pensioenzaken, bonussen en aandelen. Ook zaken als de einddatum en wanneer je precies bedrijfseigendommen in moet leveren worden hierin opgenomen. Ondertekenen jullie beiden de vaststellingsovereenkomst, dan spreek je van een ontslag met wederzijds goedvinden.

Een gebruikelijk slot van het document is de finale kwijting. Dit houdt in dat de werkgever en werknemer met elkaar afspreken dat zij buiten de vaststellingsovereenkomst geen afspraken met elkaar hebben en dat alles dus geregeld is. Controleer dit goed en voorkom achteraf conflicten. Mediation om dit zorgvuldig na te gaan is hierbij aan te raden. Let op: als werknemer moet je hier nooit zomaar voor tekenen. Jouw werkgever zal nooit uit zichzelf aan jou uitkeren waar je recht op hebt. Laat het er dus niet zomaar bij zitten.

Voorkom een conflict

Schakel een mediator in

Je doet er als werkgever goed aan om een mediator in te schakelen. Deze onafhankelijke derde helpt om samen een goede overeenkomst op te stellen.

Is mediation bij vaststellingsovereenkomst noodzakelijk?

Als jij en je werkgever of jij en je werknemer er moeite mee hebben om gezamenlijk de afspraken te bepalen, kan mediation een uitkomst zijn. Een mediator heeft oog voor de situatie van de werkgever, maar ook van de werknemer en weet precies welke afspraken er gemaakt moeten worden. De mediator is een neutraal en onafhankelijk persoon die emotie en feiten van elkaar kan onderscheiden. Er wordt in de mediation onderzocht hoe ieders wensen en belangen zoveel mogelijk kunnen worden nageleefd. De mediator helpt bij het opstellen van alle afspraken in de vaststellingsovereenkomst en de finale kwijting en controleert of deze volledig en helder geformuleerd zijn.

Word je ontslagen?

Teken nooit zomaar!

Dan moet je altijd een jurist inschakelen bij ontslag. Teken nooit zomaar een vaststellingsovereenkomst. Gaat je werkgever niet akkoord met mediation, kies dan voor een jurist. Je werkgever betaalt vaak alsnog de kosten.

Vaststellingsovereenkomst mediation voorbeeld

Als er sprake is van vaststellingsovereenkomst mediation wordt dit ook opgenomen in de vaststellingsovereenkomst. Er wordt genoemd dat er sprake was van een geschil tussen beide partijen en hoe deze opgelost is door mediation. De mediation overeenkomst wordt hierna uitvoerig beschreven in het document en ondertekend door beide partijen.

Nakomen van de vaststellingsovereenkomst mediation

Het doel van een vaststellingsovereenkomst is om het geschil definitief te beëindigen. Mocht een van de partijen de overeenkomst niet nakomen, dan is de andere partij bevoegd om de vaststellingsovereenkomst te ontbinden  of een vordering in te dienen bij de rechter. Bij een goed opgestelde vaststellingsovereenkomst, met behulp van een mediator, kan dit worden voorkomen.

Vaststellingsovereenkomst mediation schikking

De rechter komt er niet aan te pas bij een vaststellingsovereenkomst mediation. Schikking tussen de werkgever en werknemer is hierdoor een stuk goedkoper en duurt ook minder lang. Onderling worden de afspraken goed besproken, genoteerd en ondertekend. Dankzij de mediator is de vaststellingsovereenkomst volledig en helder opgesteld en kunnen beide partijen de situatie op een goede wijze afsluiten.

Wil je werkgever geen schikking treffen met een mediator? Schakel dan alsnog een arbeidsrecht jurist in. De kosten kan je op je werkgever verhalen. Zo kun je via de rechter het bedrag krijgen waar jij recht op hebt.

Krijg waar je recht op hebt

Samen naar de rechter

Ook interesse in een vaststellingsovereenkomst mediation schikking? Neem vrijblijvend contact op voor een gratis intake. Let op: de kosten voor de jurist kun je verhalen op jouw werkgever!

Jouw marktplaats voor juristen

De juiste expertise
Specialisten gecontroleerd door Leggle
Een vaste prijs
Niet goed, geld terug

hulp bij onterecht ontslag

Wat kun je zelf doen bij onterecht ontslag

  • Maak een dossier met daarin je arbeidsovereenkomst, verslagen van beoordelingen en andere stukken.
  • Laat de communicatie met je werkgever over aan een jurist, dat voorkomt escalatie.
  • Teken geen stukken zonder advies.

Zo helpen wij jou:

Wil je werkgever jou onterecht ontslaan? Teken dan nooit zomaar iets en laat je niet bang maken. Schakel altijd een jurist of advocaat in om je ontslag aan te vechten. Deze heb je bij Leggle zo gevonden. De juiste expertise, ervaring, prijs én het goede gevoel klik je in een paar minuten bij elkaar.

Lees hoe we jou kunnen helpen

Tips bij onterecht ontslag
  • Geef altijd aan dat je bereid bent te werken
  • Vraag om een schriftelijke toelichting van de ontslagredenen
  • Laat je niet bang maken