Wat is een transitievergoeding?

De transitievergoeding is een vergoeding voor werknemers die worden ontslagen. Sinds 1 juli 2015 heeft bijna iedereen hier recht op. Je moet dan wel minimaal 2 jaar bij het bedrijf hebben gewerkt. De transitievergoeding is een simpelere versie van de oude ontslagvergoeding. Dankzij deze nieuwe regeling wordt het voor werkgevers makkelijker mensen die al langere tijd in dienst zijn te ontslaan. Ook zorgt het voor lagere personeelslasten, wat het weer aantrekkelijker maakt om mensen in dienst te nemen. Met deze nieuwe regeling heeft iedereen die 2 jaar ergens heeft gewerkt, recht op zo’n vergoeding. Of je nu wordt ontslagen, boventallig bent verklaard of je contract niet wordt verlengd. Ook bij ontslag tijdens ziekte (ná twee jaar) heb je recht op een transitievergoeding.

transitievergoeding

Ontslagvergoeding heet nu transitievergoeding

Vóór 1 juli 2015 hadden alleen werknemers die (onterecht) ontslagen werden via de kantonrechter, recht op een ontslagvergoeding. Die ontslagvergoeding werd berekend aan de hand van de kantonrechtersformule. Werd je via het UWV ontslagen, dan kreeg je niets. Dat is nu – door middel van de transitievergoeding – anders geregeld.

Ontslagen of contract niet verlengd

Laat mij je helpen.

Dan is er een kans dat je recht hebt op ontslagvergoeding. Hoeveel is dan de vraag.

Heb ik recht op een transitievergoeding?

Je hebt recht op een transitievergoeding als je ergens minimaal 2 jaar hebt gewerkt en wordt ontslagen of je contract niet wordt verlengd. Soms heb je ook recht op een transitievergoeding als je zelf ontslag neemt. Maar alleen indien dat het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door je werkgever. Er zijn ook situaties waarin je géén transitievergoeding krijgt:

 • Je bent nog geen 18 jaar en hebt gemiddeld niet meer dan 12 uur per week gewerkt
 • Je contract wordt beëindigd met wederzijds goedvinden
 • Je hebt de AOW- of pensioen gerechtigde leeftijd bereikt
 • Je bent op staande voet ontslagen door ernstig verwijtbaar handelen of nalatigheid
 • Je werkgever is failliet verklaard of zit in de schuldsanering

Ben je op staande voet ontslagen, maar vind je dat onterecht? Dan kun je een wedertewerkstellingsprocedure bij de kantonrechter starten. Je vraagt de rechter dan de arbeidsovereenkomst te herstellen. Geeft hij je gelijk, dan sta je na het ontslag niet met lege handen. Je hebt nu namelijk wél recht op een transitievergoeding. Schakel een jurist in om je te helpen bij het aanvechten van onterecht ontslag.

Vaststellingsovereenkomst beoordelen

Weet waar jij recht op hebt.

Sluiten jij en je werkgever een beëindigingsovereenkomst? Dan kun je hierin ook afspraken vastleggen over de transitievergoeding. Het staat jou en je werkgever vrij om hier onderling afspraken over te maken.

Hoogte transitievergoeding berekenen

Hoe hoog je transitievergoeding is, hangt af van je maandsalaris en het aantal halve dienstjaren. De vergoeding is maximaal € 76.000 bruto. Of, als je jaarsalaris hoger is dan € 76.000, maximaal 1 bruto jaarsalaris. In 2017 wordt de transitievergoeding maximaal € 77.000. Het bedrag wordt op de volgende manier berekend:

 • Aantal halve dienstjaren: De transitievergoeding wordt berekend in periodes van 6 maanden. Voor de eerste tien jaar dat je in dienst bent, is de vergoeding 1/6 van het maandsalaris per periode. Voor een heel dienstjaar is dat dus één derde van één maandsalaris.
 • Langer dan tien jaar in dienst? Dan heb je – voor de periode ná de eerste tien jaren – recht op een kwart van het maandsalaris per periode. Oftewel één half maandsalaris per heel dienstjaar.
 • Maximum: De transitievergoeding is (vanaf 2017) nooit hoger dan €77.000 bruto, of – als je jaarsalaris hoger is – maximaal één bruto jaarsalaris

Wil je weten hoe hoog jouw transitievergoeding ongeveer zal zijn? Dan kun je die berekenen via een online rekentool.

wallet-2Wat is 1 maandsalaris? Dit bedrag is opgebouwd uit het bruto maandsalaris, toeslagen (van de afgelopen 12 maanden ÷ 12) en eventuele bonussen (van de afgelopen 3 jaar ÷ 36).

Waarvoor mag ik het geld gebruiken?

De transitievergoeding is officieel geen zakcentje, om lekker op vakantie te gaan. Het is de bedoeling dat je dit bedrag gebruikt om snel een nieuwe baan te vinden. Bijvoorbeeld door jezelf te scholen of voor een werk-naar-werk traject. Tenminste dat wil de overheid. Het is namelijk niet verplicht om het geld daaraan te besteden. Je mag het ook gebruiken als aanvulling van je inkomen. Waar je de transitievergoeding uiteindelijk aan besteedt is helemaal aan jou.

Ken je positie in een arbeidsconflict

Met dit handboek sta je sterker.

Download nu gratis

Naar de rechter bij onterecht ontslag

Rondom je ontslag kunnen allerlei conflicten ontstaan. Je kan het ontslag onterecht vinden, of je werkgever houdt zich niet aan de opzegtermijn. In veel gevallen kun je dan naar de rechter stappen. Op die manier kan je proberen je baan te houden of een schadevergoeding eisen. Word je onterecht op staande voet ontslagen, start dan altijd een gerechtelijke procedure. Anders loop je die transitievergoeding mis. Weten wat je kansen zijn? Kies jouw jurist en maak gebruik van een gratis intake.

Claim jouw transitievergoeding

Laat deze kans niet liggen!

Met hulp van een arbeidsjurist is het soms toch mogelijk om te onderhandelen over jouw transitievergoeding. Er is dan vaak een betere deal uit te halen.

Dreigend ontslag? Laat jouw ontslag beoordelen door een jurist

Jouw marktplaats voor juristen

De juiste expertise
Specialisten gecontroleerd door Leggle
Een vaste prijs
Niet goed, geld terug

hulp bij onterecht ontslag

Wat kun je zelf doen bij onterecht ontslag

 • Maak een dossier met daarin je arbeidsovereenkomst, verslagen van beoordelingen en andere stukken.
 • Laat de communicatie met je werkgever over aan een jurist, dat voorkomt escalatie.
 • Teken geen stukken zonder advies.

Zo helpen wij jou:

Wil je werkgever jou onterecht ontslaan? Teken dan nooit zomaar iets en laat je niet bang maken. Schakel altijd een jurist of advocaat in om je ontslag aan te vechten. Deze heb je bij Leggle zo gevonden. De juiste expertise, ervaring, prijs én het goede gevoel klik je in een paar minuten bij elkaar.

Lees hoe we jou kunnen helpen

Tips bij onterecht ontslag
 • Geef altijd aan dat je bereid bent te werken
 • Vraag om een schriftelijke toelichting van de ontslagredenen
 • Laat je niet bang maken