Wanneer recht op ontslagvergoeding? ∙ Leggle

Wanneer wél recht op een ontslagvergoeding?

Sinds 1 juli 2015 is ontslagvergoeding vervangen door de transitievergoeding. Daarmee heeft iedereen die ergens minimaal 2 jaar in dienst is geweest, recht op een vergoeding. Daar staat tegenover dat de kantonrechtersformule is afgeschaft, de berekening van de ontslagvergoeding gaat daardoor anders. Toch vallen juristen in de onderhandelingen vaak nog terug op de kantonrechtersformule, omdat die in veel gevallen hoger uitvalt.

Hoe langer je ergens hebt gewerkt, hoe hoger de vergoeding zal zijn. In onderstaande situaties heb je altijd recht op een ontslagvergoeding:

 • Als een dienstverband van minstens 2 jaar eindigt op initiatief van de werkgever.
 • Dit geldt zowel bij een vast contract, als bij een of meerdere tijdelijke contracten.
 • De reden van het ontslag maakt niet uit. Alleen bij ontslag wegens ‘ernstig verwijtbaar handelen of nalaten’ van de werknemer vervalt het recht op een ontslagvergoeding.
 • Verder moet je ouder dan 18 jaar zijn en een contract van minimaal 12 uur hebben.

Wanneer géén recht op een ontslagvergoeding

Ook al voldoe je aan de basisvoorwaarden (18 plus en 2 jaar in dienst), toch kan het zijn dat je geen recht hebt op een ontslagvergoeding. Er zijn situaties waarin je géén ontslagvergoeding krijgt:

 • Je bent nog geen 18 jaar
 • Je hebt gemiddeld niet meer dan 12 uur per week gewerkt
 • Je contract wordt beëindigd met wederzijds goedvinden
 • Je hebt de AOW- of pensioengerechtigde leeftijd bereikt
 • Je bent op staande voet ontslagen door ernstig verwijtbaar handelen of nalatigheid. Je hebt je bijvoorbeeld schuldig gemaakt aan diefstal of verduistering.
 • Je werkgever is failliet verklaard of zit in de schuldsanering

Onterecht ontslagen.

Laat het er niet bij zitten.

Als de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld of nalatig is geweest, kan de kantonrechter bovenop de transitievergoeding een extra ontslagvergoeding toekennen.

Heb ik recht op een vergoeding bij ontslag?

Of je recht hebt op een ontslagvergoeding hangt van verschillende factoren af. Weet je het niet zeker? Een jurist die gespecialiseerd is in arbeidsrecht en kan jou precies vertellen wat jouw rechten zijn. Daarnaast kan hij je helpen met de onderhandelingen. De meeste werkgevers staan niet te springen om een ontslagvergoeding te betalen. Vaak kan je er door te onderhandelen een beter deal uithalen. Laat deze kans niet liggen!

Krijg een hogere vergoeding

Laat mij voor je onderhandelen.

Je hoeft lang niet altijd akkoord te gaan met de ontslagvergoeding die je werkgever jou aanbiedt. Er zijn situaties waarin je een aanzienlijk hogere vergoeding kan krijgen.

Jouw marktplaats voor juristen

De juiste expertise
Specialisten gecontroleerd door Leggle
Een vaste prijs
Niet goed, geld terug

hulp bij ontslagvergoeding

Wat kan je zelf doen bij ontslag:

 • Maak een dossier met daarin je arbeidsovereenkomst, verslagen van beoordelingen en andere stukken.
 • Laat de communicatie met je werkgever over aan een jurist, dat voorkomt escalatie.
 • Teken geen stukken zonder advies.

Zo helpen wij jou:

Zeker zijn dat je de juiste afspraken maakt over de ontslagvergoeding? Schakel een jurist in. Die zorgt ervoor dat jij er uiteindelijk zo goed mogelijk uitkomt. Jouw jurist heb je bij Leggle zo gevonden. De juiste expertise, ervaring, prijs én het goede gevoel klik je in een paar minuten bij elkaar.

Lees hoe we jou kunnen helpen

Tips bij ontslag
 • Teken nooit direct
 • Laat je ontslagvoorstel altijd checken door een jurist
 • Toch getekend? Je kunt de overeenkomst binnen twee weken herroepen