Wat doen bij ontslag tijdens ziekte? · Leggle

Ontslag tijdens ziekte

Het is een misverstand dat ontslag tijdens (langdurige) ziekte niet mogelijk is, maar je bent er wel beter tegen beschermd. De regel is dat ontslag tijdens ziekte mag, maar ontslag wegens ziekte niet is toegestaan. In het Burgerlijk Wetboek staat dat een werkgever de eerste twee jaar dat een werknemer ziek of arbeidsongeschikt is, de arbeidsovereenkomst niet mag ontbinden. Hij kan dan wel een ontslagvergunning aanvragen, maar het is verboden je te ontslaan. Toch zijn er ook uitzonderingen. Ontslag tijdens ziekte is wel mogelijk als:

 • Je pas bent ziek geworden nadat je werkgever je ontslag al had aangevraagd bij het UWV. Je bent dan dus niet ontslagen omdat je ziek bent.
 • Als je contract voor bepaalde tijd afloopt.
 • Als je regelmatig ziek bent en dat problemen oplevert voor het bedrijf. De werkgever moet dan naar de kantonrechter.
 • Je werkt tijdens dat je ziek bent niet mee aan het re-integratieplan. In dat geval kan je werkgever je ontslaan met toestemming van de kantonrechter.

Ook is ontslag tijdens ziekte mogelijk bij een ontslag op staande voet, bedrijfsbeëindiging of een ontslag met wederzijds goedvinden. Mensen gaan soms met hun ontslag akkoord, omdat zij zich schuldig voelen. Als de werkgever een vaststellingsovereenkomst voorlegt, lijkt dat een goede oplossing. Maar niets is minder waar. Je krijgt dan namelijk geen WW-uitkering, omdat je niet kan voldoen aan de sollicitatieplicht. Teken dus nooit een vaststellingsovereenkomst als je ziek bent.

Zelf ontslag nemen tijdens ziekte

Misschien voel je schuldig omdat je ziek bent en wil je daarom zelf ontslag nemen. Dat is geen goed idee. Je hebt dan in de meeste gevallen geen recht op een WW-uitkering. Dan zit je dus zonder inkomen. Als je arts je adviseert om ontslag te nemen, kan het zijn dat je wel recht hebt op een ziektewetuitkering. Daarvoor heb je dan wel een doktersverklaring nodig. Laat je altijd eerst goed informeren voordat je iets tekent.

Wat gebeurt er na 2 jaar ziektewet?

Als je twee jaar of langer ziek bent, dan geldt het opzegverbod niet meer. Je werkgever heeft dan het recht om je te ontslaan. Hij kan een verzoek om ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid indienen bij het UWV. Dit ontslag tijdens ziekte is mogelijk als je langer dan 2 jaar ziek bent en daardoor je functie niet kunt vervullen, het er niet naar uitziet dat je binnen 26 weken beter bent en er binnen het bedrijf geen geschikt ander werk voor je is.

Jouw marktplaats voor juristen

De juiste expertise
Specialisten gecontroleerd door Leggle
Een vaste prijs
Niet goed, geld terug

hulp bij ontslag tijdens ziekte

Wat kun je doen om ontslag tijdens ziekte te voorkomen

 • Meld zo snel mogelijk bij je werkgever dat je ziek bent.
 • Teken nooit een vaststellingsovereenkomst, want je ontvangt tijdens ziekte geen WW.
 • Werk altijd mee aan het re-integratietraject.
 • Vraag een deskundige om advies als je werkgever je wilt ontslaan.

Zo helpen wij jou:

Ontslag tijdens ziekte mag niet zomaar. Teken nooit zomaar iets en vraag bij twijfel advies van een professional. Deze heb je bij Leggle zo gevonden. De juiste expertise, ervaring, prijs én het goede gevoel klik je in een paar minuten bij elkaar.

Lees hoe we jou kunnen helpen

Tips bij langdurige ziekte
 • Teken nooit zomaar iets
 • Blijf met elkaar praten
 • Voel je niet schuldig