Concurrentiebeding in tijdelijk contract, mag dat? ∙ Leggle

Wat is een concurrentiebeding?

In je arbeidsovereenkomst kan een (non) concurrentiebeding zijn opgenomen. Dat wil zeggen, dat je na beëindiging van het contract, géén soortgelijke werkzaamheden mag uitoefenen bij een ander bedrijf of als ondernemer. Dat kan je dus flink in de weg zitten bij het vinden van een nieuwe baan. Dat is ook precies de reden dat een concurrentiebeding in een tijdelijk contract niet meer mag. Tóch is het verstandig om ook bij een tijdelijk contract te controleren of er een concurrentiebeding (of relatiebeding) in het contract zit. Is dat het geval? Dan kan je je werkgever vragen om dit beding uit het contract te halen.

We worden het niet eens

Voorkom onnodige stress.

Heb je een probleem omtrent het concurrentiebeding dat in jouw arbeidsovereenkomst is opgenomen? Schakel een jurist in die expert is op dit gebied.

Waarom een concurrentiebeding?

Een concurrentiebeding heeft voor een werkgever veel voordelen. Hij hoeft namelijk niet bang te zijn dat jij zomaar overloopt naar de concurrent. Of zelfs klanten meeneemt. Met een concurrentiebeding of relatiebeding in een tijdelijk contract kon dat mooi voorkomen worden. Maar voor de werkgever kan dat helaas niet meer (tenzij er zwaarwegende belangen zijn). Dit maakt het voor werknemers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst namelijk te lastig om nieuw werk te vinden. Alléén bij een contract voor bepaalde tijd mag je nog een concurrentiebeding opnemen.

Concurrentiebeding in tijdelijk contract is verboden

Vroeger was het nog mogelijk om in ieder contract een concurrentiebeding op te nemen. Sinds 1 januari 2015 is dit niet langer toegestaan in arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd (tijdelijk contract). Een concurrentiebeding mag dus alleen nog maar in contracten voor onbepaalde tijd (vast contract). De reden is, dat het voor mensen met een tijdelijk contract al moeilijk genoeg is om ander werk te vinden. Als je dan ook nog wordt weerhouden door een concurrentiebeding, maakt dat het alleen nog maar moeilijker. Werknemers ondervinden op die manier dubbel nadeel van een tijdelijk contract met concurrentiebeding:

  • De werknemer heeft namelijk een tijdelijk contract en werkt dus maar voor beperkte duur; en
  • hij wordt beperkt in het vinden van nieuw werk, door het concurrentiebeding mag hij niet overal aan de slag.

Tóch kan een concurrentiebeding soms nog wel in een tijdelijk contract. Je werkgever moet dan alleen wel zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen hebben. Twijfel je of zijn redenen legitiem zijn? Dan kan je een jurist om advies vragen.

Let op: is je tijdelijke contract vóór 1 januari 2015 afgesloten en later verlengd, dan moet het beding opnieuw worden overeengekomen.

Contract laten controleren

Ik zorg dat het contract juridisch in orde is.

Als je een contract nodig hebt, is één ding zeker. Het is verstandig om een jurist in te schakelen die gespecialiseerd is in contractenrecht. Die zorgt er namelijk voor dat de juridische kwaliteit van het contract helemaal in orde is.

Wanneer mag een concurrentiebeding in een tijdelijk contract wel?

Bij zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen mag een concurrentiebeding in een tijdelijk contract wel. Er moet dan wel een schriftelijke motivering in het contract staan, waaruit blijkt dat het beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.

Wat zijn dan zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen? Dat is in de wetgeving niet helemaal duidelijk. Er zijn geen strakke richtlijnen van wat wel of niet een zwaarwegend belang is. Per geval zal er dus een specifieke afweging en motivering moeten worden gemaakt. Het zou bijvoorbeeld kunnen gaan om hele specifieke kennis of bedrijfsinformatie die de werknemer op zal doen tijdens zijn tijdelijke dienstverband. Als hij daarna bij de concurrent gaat werken en deze informatie doorspeelt, wordt de huidige werkgever daar ernstig door benadeeld. In zo’n situatie zou een concurrentiebeding in een tijdelijk contract nodig kunnen zijn.

Ben je onterecht ontslagen? In dat geval is een concurrentiebeding nooit geldig. Je hoeft je er dan dus niet aan te houden.

Jouw recht in een arbeidsconflict

Met dit handboek ken je je positie.

Download nu gratis

Voorbeeld concurrentiebeding in tijdelijk contract

Soms kan een concurrentiebeding in een tijdelijk contract dus tóch nodig zijn. In dat geval is het belangrijk dat er een duidelijke motivatie bijstaat waarom dat zo is. Die motivering moet zijn opgenomen in het beding zelf, onder het beding of in een apart document dat tezamen met het beding wordt opgesteld en getekend. Deze motivering moet tegelijk worden opgesteld met het beding. Dit kan dus niet achteraf worden gedaan en het kan ook niet meer gewijzigd worden. Na het ondertekenen va het contract staan het beding en de motivering vast. De enige manier om dit te wijzigen is op het moment dat het contract opnieuw wordt aangegaan.

Let erop dat ook in geval van een verlenging van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, het concurrentiebeding en de motivering daarvan opnieuw worden opgenomen.

Een voorbeeld van een goede reden voor een concurrentiebeding in een tijdelijk contract? Lees bijvoorbeeld dit voorbeeld van een zwembadmonteur.

Laat mij het voor je opstellen

Ik zorg dat het beding aan de eisen voldoet.

Neem het zekere voor het onzekere als je een concurrentie- of relatiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wilt opnemen en wees zo duidelijk, specifiek en concreet mogelijk bij de motivering daarvan.

Naar de rechter

Er wordt tegenwoordig al regelmatig geprocedeerd over concurrentiebedingen in tijdelijke contracten. Soms is het contract al getekend, maar is de werknemer het er na ontslag niet mee eens. Je kan dan als werknemer naar de rechter stappen om het beding te laten beoordelen. Zit er geen motivering bij? Dan wordt het sowieso nietig verklaard. Als de motivatie er wel bij zit gaat de rechter kijken naar de zwaarwegende bedrijfs- en dienstbelangen. Hij beoordeelt of de werkgever voldoende belang heeft bij het beding én of dit goed is gemotiveerd. Is de motivering onvoldoende? Dan kan de rechter het gehele concurrentiebeding vernietigen. Tot slot volgt de billijkheidstoets. De rechter kijkt dan of de werknemer niet onbillijk benadeeld wordt door het concurrentiebeding.

Ik word erg benadeeld.

Samen stappen we naar de rechter.

Ben je het niet eens met het concurrentiebeding of wordt je er te veel door benadeeld, dan is het verstandig om een jurist naar de zaak te laten kijken.


Jouw marktplaats voor juristen

De juiste expertise
Specialisten gecontroleerd door Leggle
Een vaste prijs
Niet goed, geld terug

hulp bij concurrentiebeding bij tijdelijk contract

Wat kan je zelf doen bij een concurrentiebeding:

  • Lees een arbeidscontract goed door. Teken nooit zomaar iets!
  • Bij het aangaan van een arbeidscontract kan je over het concurrentiebeding onderhandelen, bijvoorbeeld over de regio, duur of naam van de concurrenten.
  • Soms is het mogelijk om een concurrentiebeding te wijzigen in een relatiebeding.

Zo helpen wij jou:

Wil je van het concurrentiebeding af? Of wil je weten wat je rechten zijn? Schakel een jurist in die expert is op dit gebied. Jouw jurist heb je bij Leggle zo gevonden. De juiste expertise, ervaring, prijs én het goede gevoel klik je in een paar minuten bij elkaar.

Lees hoe we jou kunnen helpen

Tips bij een arbeidsconflict
  • Meld je niet ziek
  • Blijf praten met je werkgever
  • Neem het conflict serieus