Concurrentiebeding bij ontslag, hoe kom je ervan af? ∙ Leggle

Wat is een (non) concurrentiebeding?

Het gebeurt maar al te vaak dat er in een arbeidsovereenkomst een concurrentiebeding is opgenomen. Helaas lezen werknemers hun contract vaak niet goed. Na ontslag komen ze opeens tot de conclusie dat ze een concurrentiebeding hebben ondertekend. Dat kan het vinden van een nieuwe baan lastig maken. Het doel van zo’n beding is om te voorkomen dat een werknemer vertrouwelijke bedrijfsinformatie meeneemt naar de concurrent. Als een werknemer met bepaalde kennis voor de concurrent gaat werken, kan dit een bedrijf schade (lees: winstverlies) toebrengen. Overigens mag een concurrentiebeding tegenwoordig alléén nog worden opgenomen in een contract voor onbepaalde tijd. In een tijdelijk contract is dit verboden.

Dit is wat er in een concurrentiebeding kan staan:

 • Het soort werkzaamheden die je mag uitvoeren. Je mag bijvoorbeeld niet je oude werkzaamheden bij de nieuwe werkgever gaan doen.
 • Het type werkgever. Je mag bijvoorbeeld niet gaan werken bij een directe concurrent.
 • De plaats waar je gaat werken. Je mag bijvoorbeeld niet hetzelfde werk gaan doen in dezelfde regio.
 • De tijd dat het beding geldt. Je mag bijvoorbeeld niet binnen 1 of 2 jaar bij een concurrent hetzelfde werk gaan doen of een eigen bedrijf starten.

Er staat een concurrentiebeding in je contract, wat dan?

Je bent ontslagen of hebt ontslag genomen. In je arbeidsovereenkomst kan dan een (non) concurrentiebeding (of relatiebeding) zijn opgenomen. Werkgevers willen daarmee voorkomen dat je jouw kennis en ervaringen gebruikt bij een andere (concurrerende) onderneming of bij het starten van een eigen bedrijf. Zeker als je zelf ontslag neemt, is de kans groot dat je werkgever een concurrentiebeding en/of relatiebeding met je wil afspreken. Ook kan het zijn dat het concurrentiebeding al in je contract was opgenomen. Maar, het is niet altijd geldig. Volgens de wet is een concurrentiebeding geldig als het voldoet aan twee voorwaarden: de werknemer moet meerderjarig zijn en het moet schriftelijk overeengekomen zijn. Dat betekent dus dat jij het beding hebt kunnen inzien én hebt ondertekent. Als er niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, hoef je je niet aan het beding te houden. Maar er zijn nog meer redenen waardoor het teniet gedaan gedaan kan worden.

Ik word erg benadeeld.

Samen stappen we naar de rechter.

Ben je het niet eens met het concurrentiebeding, dan is het verstandig om een jurist naar de zaak te laten kijken. De kans is groot dat jouw baas de juridische kosten betaalt!

Concurrentiebeding mag niet bij tijdelijk contract

Heb je maar kort gewerkt voor je oude baas? Dan mag hij niet zomaar een concurrentiebeding in je arbeidsovereenkomst opnemen. Vanaf 1 januari 2015 geldt dat het beding alleen mag staan in een contract voor onbepaalde tijd. In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (tijdelijk contract) mag dit dus niet. Hierop is wel één uitzondering. Het kan namelijk dat, zelfs bij een tijdelijk contract, het concurrentiebeding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Je werkgever moet dan wel in een duidelijke motivatie uitleggen waarom dat zo is. Deze moet schriftelijk zijn vastgelegd in de arbeidsovereenkomst én door jou zijn ondertekend. Een reden kan bijvoorbeeld zijn dat je werkt met bedrijfsgevoelige gegevens. Vind je de motivatie onterecht? Dan kun je het concurrentiebeding aanvechten bij de rechter.

Jouw recht in een arbeidsconflict

Met dit handboek ken je je positie.

Download nu gratis

Vervalt het cocurrentiebeding na ontslag?

Er zijn nogal wat werknemers die denken dat een concurrentiebeding vervalt na ontslag. Dat is niet zo. Het beding is er juist om te vóórkomen dat je na beëindiging van je dienstverband bij de concurrent gaat werken. Het concurrentiebeding blijft bij een ontslag met wederzijds goedvinden gewoon geldig. Vaak blijft het geldig voor de duur van een jaar na beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Ook bij zelf ontslag nemen, ontslag op staande voet of ontslag om bedrijfseconomische redenen moet je je dus gewoon aan het beding houden.

Andere afspraken maken

Wil je dat het concurrentiebeding vervalt na ontslag of wil je er andere afspraken over maken? Bespreek dit dan tijdens de onderhandelingen over je vaststellingsovereenkomst. Daarin legt je werkgever precies vast onder welke voorwaarden je ontslagen wordt. Er staat in hoe hoog je ontslagvergoeding is, vanaf welke datum je niet meer in dienst bent én hoe het zit met je geheimhoudingsplicht en concurrentiebeding. Het beste advies als je een vaststellingsovereenkomst krijgt voorgelegd, is dan ook om hem niet direct te tekenen.

Waarom zou je een jurist inhuren?

 • Ontvang een hogere transitievergoeding
 • Haal een betere deal uit de onderhandelingen
 • De kosten kunnen meestal op je werkgever worden verhaald

Ik word ontslagen

Laat mij de overeenkomst beoordelen.

Je werkgever legt je een vaststellingsovereenkomst voor en vraagt of je gelijk bij het kruisje wilt tekenen. Onderteken niet zomaar!

Concurrentiebeding bij onterecht ontslag

Toch zijn er situaties waarin het concurrentiebeding na ontslag niet meer geldig is. Dat is alléén zo, als het ontslag onterecht is. Indien de manier waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd niet klopt, kan je werkgever er geen rechten meer aan ontlenen.

Een concurrentiebeding is na ontslag niet meer geldig als:

 • de werkgever zich niet aan de opzegtermijn heeft gehouden;
 • je ten onrechte op staande voet wordt ontslagen
 • de werkgever door opzet of schuld een dringende reden heeft veroorzaakt en het arbeidscontract door de rechter op die grond is ontbonden.

In alle andere gevallen blijft het concurrentiebeding na ontslag gewoon geldig. Ook als de werkgever jou een schadevergoeding moet betalen (bijvoorbeeld wegens een bedrijfsongeval) of bij kennelijk onredelijk ontslag.

Ben je onterecht ontslagen? In dat geval is een concurrentiebeding nooit geldig. Je hoeft je er dan, dus niet aan te houden. Schakel in dit geval dus altijd een jurist in!

Vraag hulp aan een arbeidsjurist

Onterecht ontslag?

Je wordt ontslagen en bent het er niet mee eens. Dan heb je een gespecialiseerde jurist in ontslag nodig die helemaal aan jouw kant staat.

Wanneer is het beding rechtsgeldig?

De wet bepaalt dat een concurrentiebeding alleen geldig is als deze schriftelijk is overeengekomen is met een meerderjarige werknemer. Maar er zijn meer eisen waaraan het moet voldoen. Het is van belang om te controleren of het concurrentiebeding in jouw contract rechtsgeldig is. Is dat niet het geval, dan hoef je je er ook niet aan te houden. Doe dat echter niet zomaar, maar vraag een jurist om advies. Overtreding van een geldig beding kan namelijk vervelende gevolgen hebben. Vaak moet je dan een hoge boete betalen.

Of een concurrentiebeding rechtsgeldig is, hangt van een aantal dingen af. Zo moeten de verboden concurrerende activiteiten duidelijk worden omschreven. Onduidelijkheid in de formulering kan ervoor zorgen dat het beding nietig is. Daarnaast mag het niet te veel nadeel opleveren voor de werknemer. Kan je door het strenge beding onmogelijk nog aan werk komen, dan is het beding waarschijnlijk niet rechtsgeldig. Vanzelfsprekend is het ook verboden om een werknemer onder druk te zetten het beding te tekenen.

Denk je dat het concurrentiebeding niet rechtsgeldig is?

Ik zoek het voor je uit.

Dan kan je een jurist vragen om het voor je te beoordelen. Is het beding onredelijk qua omvang, duur en geografisch bereik. Dan kan je aan de kantonrechter vragen het concurrentiebeding te matigen of te vernietigen.

Onderhandelen over het concurrentiebeding

Ondervind je veel problemen door het concurrentiebeding, dan is de eerste stap om dit te bespreken met je (ex) werkgever. Bespreek het probleem en kijk wat de mogelijkheden zijn. Maken jullie nieuwe afspraken? Zorg dan dat die op papier staan (een e-mailtje met akkoord is voldoende). Zelfs je nieuwe werkgever kan je hierbij helpen. Er zijn ook situaties bekend waarbij de nieuwe werkgever het concurrentiebeding heeft afgekocht.

Daarom een jurist:

 • Ontvang een hogere transitievergoeding
 • Haal een betere deal uit de onderhandelingen
 • De kosten kunnen meestal op je werkgever worden verhaald

Liever een relatiebeding

Laat mij voor je onderhandelen.

Vaak kun je het concurrentiebeding bij ontslag veranderen in een relatiebeding: je mag dan wel bij de concurrent gaan werken, maar géén contact hebben met klanten van je oude werkgever.

Hoe kom je van het beding af?

Wil je bij een concurrent gaan werken of een eigen bedrijf starten? Maar is dit in strijd met het concurrentiebeding? Ga dan in eerste instantie in gesprek met je ex-werkgever. Als je prettig bij je werk bent weggegaan, gunt hij je die nieuwe baan misschien wel. Hij kan het beding dan ongedaan maken of andere afspraken met je maken, zoals het omzetten naar een relatiebeding. Als dat niet lukt kun je een jurist om advies vragen. Deze kan voor je onderhandelen om tot een oplossing te komen.

Concurrentiebeding omzeilen, kan dat?

Kom je er niet uit? Een concurrentiebeding omzeilen kan helaas niet. Wel kun je het concurrentiebeding aanvechten bij de rechter. Deze zal de belangen van zowel werknemer als werkgever afwegen. Zo bepaalt hij of het beding geldig is of niet. Er kunnen verschillende uitkomsten zijn. Hij kan het concurrentiebeding bijvoorbeeld nietig verklaren, handhaven of matigen.

Juridische hulp

Kom je er niet uit met je ex werkgever? Dan is er altijd nog de optie om een jurist in te huren. Die kan voor je onderhandelen met jouw ex werkgever. Soms kan je zelfs een schadevergoeding eisen als je bepaalde kansen bent misgelopen vanwege het concurrentiebeding. In het uiterste geval kan je naar de kantonrechter stappen en die vragen om het concurrentiebeding te wijzigen of vernietigen.

We worden het niet eens

Voorkom onnodige stress.

Heb je een probleem omtrent het concurrentiebeding dat in jouw arbeidsovereenkomst is opgenomen? Schakel een jurist in die expert is op dit gebied.

Jouw marktplaats voor juristen

De juiste expertise
Specialisten gecontroleerd door Leggle
Een vaste prijs
Niet goed, geld terug

hulp bij concurrentiebeding na ontslag

Wat kan je zelf doen bij een concurrentiebeding:

 • Lees een arbeidscontract goed door. Teken nooit zomaar iets!
 • Bij het aangaan van een arbeidscontract kan je over het concurrentiebeding onderhandelen, bijvoorbeeld over de regio, duur of naam van de concurrenten.
 • Soms is het mogelijk om een concurrentiebeding te wijzigen in een relatiebeding.

Zo helpen wij jou:

Wil je van het concurrentiebeding af? Of wil je weten wat je rechten zijn? Schakel een jurist in die expert is op dit gebied. Jouw jurist heb je bij Leggle zo gevonden. De juiste expertise, ervaring, prijs én het goede gevoel klik je in een paar minuten bij elkaar.

Lees hoe we jou kunnen helpen

Tips bij een arbeidsconflict
 • Meld je niet ziek
 • Blijf praten met je werkgever
 • Neem het conflict serieus